Polityka zwrotów

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu www.woolet.co

ZAWIADOMIENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów)

(dotyczy klientów, którzy są konsumentami)


Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego www.woolet.co w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Woolet Polska sp. z o.o., ul. Floriańska 15/4a, 31-019 Kraków, e-mail: support@woolet.co) o Państwa decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą lub e-maila).


Możesz skorzystać z wzoru formularza wypłaty, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać informację dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki wycofania się

Jeżeli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaniemy poinformowani o Państwa decyzji dotyczącej skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej umowy.


Zwrócimy Ci pieniądze przy użyciu tych samych metod płatności, które zastosowałeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniłeś inaczej; w żadnym wypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez nas przedmiotu lub dostarczenia nam przez Państwa dowodu zwrotu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.


Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam przedmiotu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni po poinformowaniu nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli odeślą Państwo przedmiot przed upływem 14-dniowego terminu.

Zwracany przedmiot nie może mieć żadnych śladów użytkowania lub zniszczenia.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu tej pozycji.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z jej użytkowania w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu www.woolet.co.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(dotyczy klientów, którzy są konsumentami)

(niniejszy formularz musi być wypełniony i zwrócony tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


- Odbiorca:

Woolet Polska sp. z o.o,

15/4a ul. Floriańska, 31-019 Kraków

E-mail: support@woolet.co


- I(*) niniejszym informuję Państwa o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących pozycji(*) umowa dostawy następujących pozycji(*) umowa o dzieło polegająca na wykonaniu następujących pozycji(*)/świadczeniu następującej usługi(*):

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

- Nazwa konsumenta(-ów):

- Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów):
(tylko jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)(*) Skreślić, jeśli nie dotyczy.